MW teknik er et dansk ejet selskab. Vi beskæftiger os udelukkende med projektering, opsætning, idriftsættelse, fejlfinding og servicering af brandsikringsanlæg.

MW Teknik har stor viden omkring brandsikringsanlæg.

Vi tilbyder hjælp til erhvervskunder og installatører både til projektering og udførsel. Alle opgaver inden for brandsikring har interesse, da vi har en stor glæde ved til stadighed at sikre personer og værdier.

En af vores forcer er konvertering af Brandanlæg (ABA anlæg).

Der kan være mange fordele ved konvertering af brandanlæg. Ved ældre ABA anlæg vil nedbrud ofte være forbundet med en større udgift, som brandvagt på stedet, til den rette reservedel er fremskaffet. Når et ABA anlæg når en hvis alder er der ikke længere muligt at fremskaffe reservedele.

Det er også sundt at få gennemgået service kontrakter, her er der ofte penge at spare ved valg af den rigtige løsning.

 

Kvalitets politik

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre kvalitetsbetonede arbejder på alle virksomhedens forretningsområder og at kundeaftaler skal være klare, entydige og overholdes.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre alle arbejder på et højt fagligt niveau og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende lovgivning og forskrifter.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at alle skal medvirke til at sikre kvaliteten af det udførte arbejde.

Alle i virksomheden er derfor forpligtede til at påpege og indberette kvalitetsmæssige mangler.

Det er den enkeltes pligt at være fortrolig med og overholde de bestemmelser og retningslinjer som virksomheden har fastsat i forhold til kvaliteten.

Ved opstilling af målbare kvalitetsmål vil virksomheden sikre en løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet.

Kvalitetspolitikken omfatter alle aktiviteter der har betydning for kvaliteten af det arbejde, som virksomheden udfører.

MW Teknik ApS, Valseholmen 11-13 2650 Hvidovre, CVR 38746685.